NWB MTO 2019
Deelname aan het MTO is volledig anoniem en de resultaten worden niet met de organisatie gedeeld. Er volgt alleen een rapportage op groepsniveau, waarin individuele resultaten niet herleidbaar zijn.

Het MTO is afgerond en kan niet meer ingevuld worden